Plakater

Vi fik til opgave igennem faget design, at designe plakater, der gik ind under følgende designprincipper: symmetri & asymmetri, kontrast, “den fortsatte bevægelse” og “skabe dybde” (begivenhederne er fiktive). Plakaterne er udarbejdet i Photoshop og illustrationerne af aben og fuglende er udformet i Illustrator.